Taxacions i catalogacions

A Ciceró d’Art realitzam taxacions d’obres d’art a Mallorca tant a clients particulars com a empreses, a institucions públiques o privades, i a asseguradores d’art; amb el valor legal requerit per a qualsevol finalitat amb la qual se sol·liciti la taxació, i des del màxim rigor professional i imparcialitat. A més es duen a terme catalogacions i inventaris de béns artístics del fons de col·leccions.

Taxacions

Un taxador professional, col·legiat i inscrit en el registre oficial de Taxadors d’Obres d’Art, examinarà l’obra mitjançant una inspecció ocular, i emetrà un informe de valor a partir de les normes de valoració comunament acceptades per a aquest tipus de patrimonis i que atenen variables generalment admeses.

Conèixer el valor d’una obra d’art és imprescindible com a pas previ per a assegurar-la, abans d’iniciar qualsevol gestió de venda del patrimoni, i per a la repartició dels béns en testamentaries.

Catalogacions i inventaris

A Ciceró Art realitzam catalogacions i inventaris de béns que formin part del fons de col·leccions particulars, empreses, galeries d’art, o institucions públiques o privades.


Sol·liciti pressupost a mida