Què és l’art?

16 August, 2015 2:28 pm  /  La revista  /  , ,

Què és l’art?

Dins dels innombrables i intensos debats que tenen lloc en el terreny artístic, potser el més fonamental d’ells es reveli com el més difícil de resoldre:

Què és l’art?

I és que la noció d’art ha canviat profundament al llarg de la història, havent passat de ser un concepte més o menys tancat i acceptat convencionalment, en el què aspectes com la bellesa o la qualitat tècnica de les obres eren característiques fonamentals que el definien, a trobar-nos en l’actualitat amb una gran varietat de manifestacions artístiques que superen absolutament la idea tradicional del que s’ha considerat com a art. Això no vol dir que avui en dia no pugui existir una definició, sinó que serien necessàries moltes definicions (o una global amb molts matisos) per poder donar cabuda a cada tipus de manifestació artística.

De forma general, l’art actual és una forma d’expressió la característica principal de la qual és, i ha de ser, la provocació. Provocació en el sentit d’incitació, d’interpel·lació, de capacitat de generar una reacció en l’espectador; l’art pot fer-nos riure, pot fer-nos plorar, pot fer-nos somiar, pot despertar el nostre esperit subversiu o induir-nos a la reflexió més transcendental. I és que l‘art pot provocar qualsevol cosa menys la indiferència: el podem estimar, el podem odiar, podem quedar fascinats per la seva bellesa, o indignats per la seva gosadia, però per favor, que ens toqui, ja sigui acariciant-nos amb pessigolles de plaer, o sacsejant-nos com una bufetada en la nostra consciència.

Els artistes actuals, a la manera de filòsofs, activistes, revolucionaris o poetes, expressen la seva particular visió del món a través d’unes obres (ja siguin objectuals o no objectuals) concebudes en molts casos per interpel·lar-nos. Sota una gran quantitat de manifestacions artístiques diferents que van des de les tradicionals pintures i escultures, passant pels ready made, performances, accions, instal·lacions, vídeo i net-art, arribant a formes d’art total en què els límits es destrueixen escapant-se de definicions i classificacions possibles, els artistes ens ofereixen l’oportunitat de sortir de la nostra letargia de pensaments rutinaris al presentar-nos els seus punts de vista possiblement divergents dels paràmetres estereotipats del pensament global, introduint-nos en el seu món fantàstic de creativitat, recordant-nos històries, seduint-nos potser amb idees oposades a les nostres, o reafirmant-nos en altres.

L’art serveix per omplir de matisos nostra existència, per enriquir-la i intensificar-la, per tacar de colors la paleta monocroma d’una vida insulsa sense emocions ni qüestionaments. L’art és una espècie de medicina de l’ànima en la qual mai va quedar clar qui és el doctor i qui és el pacient, ja que tant artistes com públic es necessiten recíprocament protagonitzant una història infinita d’amor i desengany. L’art és la prova irrefutable que algun dia vam existir com a societat i com a individu, i que ens serveix, en definitiva, per no passar de puntetes per aquest món.

Ana Ferrero Horrach – Ciceró dArt