Investigació

Estudis de mercat, de públic, de gestió i turisme cultural, informes de valor històric-artístic. Documentació especialitzada en Mallorca.