Comunicació cultural

Gestió de textos i creació de continguts artístics i culturals. Gestió de xarxes socials.