Gestió de textos i continguts culturals

A Ciceró d’Art som experts en la gestió de textos i en l’elaboració i transferència de continguts artístics i culturals. A partir d’una investigació prèvia adaptam els continguts creant textos adequats al medi i al públic objectiu al qual es dirigeixen.

  • Creació del contingut de catàlegs per a exposicions i activitats artístiques i culturals
  • Textos artístics i culturals per a publicacions (revistes especialitzades, premsa, material promocional …)
  • Creació del contingut de webs culturals i artístiques
  • Guions
  • Crítiques d’art
  • Elaboració de dossiers d’artistes
  • Disseny d’itineraris culturals i elaboració del contingut cultural, artístic i històric especialitzat en Mallorca i Balears.
  • Elaboració del contingut cultural de Mallorca i Balears per a guies didàctiques i per a guies de viatge.

 

Sol·liciti pressupost a mida